Dokument bez tytułu

 

Kasa fiskalna jest urządzeniem, przeznaczonym do rejestracji kupno-sprzedaży towaru oraz druku paragonów. Słowo "fiskalny" pochodzi z latyńskiego fiscal, co oznacza służący interesom skarbu państwa. Głównym celem wprowadzania kas fiskalnych do działalności gospodarczej jest państwowa kontrola obrotu aktywów pieniężnych oraz instrumentów finansowych w przedsiębiorstwach. Kasy fiskalne wykorzystywane są przez właścicieli firm do ułatwienia ewidencji towaru oraz kontroli sprzedawców.

KURS : Kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmuje coraz większe grupę przedsiębiorców. W związku z tym wiedza z zakresu obsługi kas fiskalnych staje się niezbędną dla osób, których działalność związana jest z handlem.

DATECH SiSK przygotował kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej . Podczas szkolenia omawiamy wszystkie zagadnienia dotyczące:

 • Przepisów prawnych dotyczących kas fiskalnych i ich zmian w ostatnich latach.
 • Rodzajów kas fiskalnych, drukarek fiskalnych i sprzętu współpracującego.
 • Obsługi kas fiskalnych.

Kursanci zapoznają się z podstawowymi pojęciami, jak:

 • polityka fiskalna
 • terminal fiskalny
 • pamięć fiskalna
 • moduł fiskalny

Kursanci dowiadują się o sposobach prawidłowego postępowania w przypadku awarii kasy. Dzięki intensywnym zajęciom praktycznym każdy uczestnik szkolenia może bezstresowo i pewnie podejść do pracy na stanowisku sprzedawcy. Wiedza zdobyta podczas szkolenia przydaje się zarówno dla kadr kierowniczych, menedżerów marketów i sklepów, jak i dla szeregowych sprzedawców.

DATECH SiSK przygotowuje świadomych pracowników handlu, którzy będą mogli:

 • obsługiwać kasy fiskalne od każdego producenta
 • prowadzić rozmowę z Klientem
 • przyjmować reklamacje i zwroty
 • wystawiać faktury
 • przeprowadzać inwentaryzacje.