Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych. Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

 

Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom.

Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT ? w pełni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży ? Subiekt GT, system kadrowo-płacowy ? Gratyfikant GT oraz system zarządzania relacjami z klientami ? Gestor GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

Podstawowe cechy Rewizora GT:

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne;
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.

Rewizor GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu

 

 

Ekrany

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rewizora GT. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć klikając na zamieszczone poniżej miniatury. 

Bilans otwarcia  Blokada okresu
Dane adresowe podmiotu Definicja sprawozdania finansowego
 
Definiowanie roku obrotowego
 
Dekretacja i księgowanie
Dodawanie środka trwałego Dokument kasowy na tle listy
Dokumenty do dekretacji Import dokumentów
Informator o koncie Interaktywny podgląd dokumentu przeznaczonego do dekretacji

Kartoteki powiązane

Kompensata

Kreator wdrożeniowy Nadawanie analityk elementom kartoteki
Plan kont Podgląd kilku dokumentów źródłowych jednocześnie
Podłączanie kartoteki Pozycja schematu importu
Przyjęcie środka trwałego dokumentem OT Przykład dekretu księgowego
Rozrachunki według dokumentów Schemat importu
Sprawozdania Wezwanie do zapłaty
Wpłata na rachunek bankowy Wyciąg bankowy
Wydruk deklaracji CIT-8 Wyszukiwanie konta podczas dekretacji
Wyszukiwanie odbiorcy w czasie dekretacji Wyszukiwanie odbiorcy wg NIP w czasie dekretacji
Zbiorcza dekretacja amortyzacji