Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

 

Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac ? od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta  nexo

 • strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych ? np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców: 
  - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji; 
  - określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników; 
  - łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych; 
  - rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych; 
  - automatyzacja naliczania  wynagrodzeń ? przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator; 
  - analizator wypłaty ? szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty; 
  - duże możliwości konfiguracji wydruków list płac; 
 • rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy: 
  - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne; 
  - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności; 
  - ekwiwalenty za urlop; 
 • akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS ? współpraca z programem Płatnik;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika ? nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

.

Ekrany

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Gratyfikant nexo. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć klikając na zamieszczone poniżej miniatury. 

 Strona startowa  Pracownicy 
Widoki w formularzu pracownika Umowy
 
Umowa o pracę 
 
Umowa cywilnoprawna
Wynagrodzenia - wypłaty i rachunki Definicje list płac
Defnicja listy płac Składniki płacowe
Ewidencja czasu pracy Ewidencja czasu pracy - widoki

Absencje

Delegacje

Delegacje Delegacje
Akordy Prowizje
Naliczenia i potrącenia Potrącenia komornicze
Deklaracje skarbowe Deklaracje ZUS
Wypłata Wypłata - widok analizy
Wprowadzanie absencji chorobowej Raporty
Działania - przypomnienia kadrowe